Browsing Tag

iti

ITI ची पहिली गुणवत्ता यादी 2021 महाराष्ट्र (iti first merit list 2021 maharashtra) इथे चेक करा

 (iti first merit list 2021 maharashtra) ITI ची प्रवेशप्रक्रीयेमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रवेशोच्छुक उमेदवारांच्या सोईसाठी "MahaITI App" नावाचे Android App ची रचना संचालनालयाकडून करण्यात आली आहे. उमेदवारांनी Google Play Store मधुन सदर App…
Read More...