Browsing Tag

शेतकरी प्रमाणपत्र कसे काढायचे

शेतकरी प्रमाणपत्र कसे काढायचे ? How to get farmer certificate

शेतकरी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (How to get farmer certificate?) शेतकरी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (How to get farmer certificate?) तुम्ही जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात बनवू शकता आणि आपण घरबसल्या मोबाईल च्या माध्यमातून देखील बनवू शकता…
Read More...