Browsing Tag

शिक्षक दिन निबंध

ऑनलाईन शिक्षण ,शिक्षक दिन निमित्त विशेष लेख – ऐश्वर्या बनसोडे

गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नम: मा म्हणजे आई तर स्तर म्हणेच आई , च्या स्थरावर (दर्जा/जागेवर) येऊन शिकवणारे मास्तर. पण खरंच आज शिक्षक दिन फक्त शिक्षकांबद्दलचा आदर (respect for…
Read More...