Browsing Tag

प्राचीन भारताच्या इतिहासाची साधने

ऐतिहासिक साधनांचे प्रकार,प्राचीन भारताच्या इतिहासाची साधने

इतिहासाच्या साधनांचे तीन प्रकार कोणते (What are the three types of tools of history) इतिहासकाळाचे प्राचीन, मध्ययुगीन व अर्वाचीन असे तीन विभाग मानून त्यांत समाविष्ट होणाऱ्या साधनांचा विचार करता येतो. साधनांचे लिखित व अलिखित साधने असेही एक…
Read More...