Browsing Tag

पंतप्रधान श्रम पुरस्कार योजना

पंतप्रधान श्रम पुरस्कार घोषित – Prime Minister announces labor award

भारत सरकारने आज वर्ष- 2018 साठीच्या पंतप्रधान श्रम पुरस्कारांची घोषणा केली. (The Government of India today announced the Prime Minister's Labor Awards for the year 2018) हे पुरस्कार केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विभागीय उपक्रमातील आणि…
Read More...