Browsing Tag

आधुनिक भूगोलाचे जनक कोणास म्हणतात

भूगोल म्हणजे काय ? What is geography

प्राकृतिक भूगोल म्हणजे काय ? What is natural geography? प्राकृतिक भूगोल ही भूगोलाची शाखा प्रामुख्याने पृथ्वीच्या प्राकृतिक (नैसर्गिक) वैशिष्ट्यांचे अध्ययन करणे हा या शाखेचा प्रमुख उद्देश्य आहे. यात शिलावरण, जलावरण, वातावरण, मृत्तीकावरण आणि…
Read More...