Browsing Tag

आधार कार्ड जन्मतारीख बदलणे

आधार कार्ड जन्मतारीख अपडेट करणे आता सोपे आहे, फक्त हे करा !

Updating date of birth in Aadhar card: जर तुम्ही आधार कार्ड धारक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. वास्तविक, UIDAI, 12 अंकी ओळख क्रमांक आधार जारी करणाऱ्या संस्थेने सुविधा दिली आहे की कोणताही आधार कार्ड धारक UIDAI च्या सेल्फ…
Read More...