शनिवारी का केली जाते पिंपळाच्या झाडाची पूजा ( worshiped on Saturday)

भारतीय संस्कृतीमध्ये पिंपळाच्या झाडाला ( Pimple tree) देव वृक्ष मानले जाते पिंपळाचे झाड प्राचीन काळापासून भारतीय हिंदू संस्कृती मध्ये पूजनीय आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये पिंपळाच्या झाडाला देव वृक्ष मानले गेले आहे. पिंपळाचे झाड प्राचीन…
Read More...

लहान मुले माती का खातात – Why do children eat soil?

नवीनच रांगायला शिकलेली मुले जे दिसेल ते तोंडात घालतात काही मुले माती खातात पेन्सिल खातात (Children who have just learned to crawl put what they see in their mouths. Some children eat clay and eat pencils) याचे कारण काय ते आता पाहू…
Read More...