दहावी बोर्डाच्या दोन्ही वेबसाईट लोड वर ,दहावी निकाल इथे बघा ! बोर्डाने निकाल जाहीर केलाच नाही ?

दहावीचा निकाल 2021 महाराष्ट्र बोर्ड link

मोठ्या प्रमाणात अचानक वापरकर्ते वदल्यामळे बोर्डाच्या दोनही वेबसाईट अचानक बंद पडल्या आहेत .

दहावी निकाल चेक कारण्यासाठी खालील पर्याय वापरा

काही वेळात वेबसाईट सुरु होईल .किंवा नंतर पुह्ना पर्यंत करा .

maharesult.nic.in 2021 ssc result । 10th class result 2021 । दहावीचा निकाल कसा बघायचा

दहावी निकाल वेबसाईट ।दहावीचा निकाल कसा बघायचा ।दहावीचा निकाल

 

Leave A Reply